--> -->

B. Daerah

Pertanyaan

Coba siapa yng bisa bikin warta sunda????

1 Jawaban

  • Ti tnggl 5 nepi ka 15 agustus 2013, di gedong kasenian rumentang siang bandung diayaken pasang-giri drana tingkat smp/mts sa-jawa barat.unggal kabupaten/kota ngirimken wawakilna.aya anu ngan ukur ngirimkem hiji wawakil,aya oge anu nepi ka dua atwa tilu wawakil.jumlah pamilon anu miluan kana eta pasanggiri aya 63 grup drama.teu wudu gedong kasenian rumentang siang anu biasana tiiseun teh ngadadak rame,boh ku pamilon boh kunu lalajo.unggal poe korsi panongton te weleh pinuh.matak reugreug ka panitia.