--> -->

B. Daerah

Pertanyaan

kalian tau kga arti dari: "narekko engka kedo rinawa-nawa mu itai ri yolona, itai rimunrinna, kira-kirai tengngana muinappa pegaq i. deqnatu naolai sessekale. mupogauqni madecengnge mutettanni maja e."

1 Jawaban

  • Itu merupakan bahasa maori bukan? Itu bahasa maori tetep aja artinya sama narekko engka kedo rinawa nawa mu-ri yolona Itai, Itai rimunrinna, Kira-Kirai tengngana muinappa di pegaq. deqnatu naolai sessekale. mupogauqni madecengnge mutettanni dan maja.