--> -->

Sejarah

Pertanyaan

Kenapa pada zaman Arkhaikum keadaan bumi masih belum stabil & belum ada tanda tanda kehidupan ?

1 Jawaban