--> -->

B. Daerah

Pertanyaan

Tolong contoh naskah drama bhsa sunda

1 Jawaban

  • SASAKALA SITU BAGENDIT(Naskah Drama)Kacaritakeun di hiji desa anu leutik. Aya hiji awewe anu katelahna Nyi Nendita, manehna teh keur mondar-mandir di buruan lantaran bingungeun ku kakayaana anu sakitu lobana. Kumaha carana meakeun harta bandana anu sakitu lobana, padahal disagedengeun imahna loba tatanggana anu kalaparana, tapi manehna teu haying nyaho saeutik-eutik acan.Babak INyi Nendita        :Aduh mani bararingung teuingnya hirup téh! nya malumlah ari jadi jalma pangbeungharna di lembur mah, lamun ceuk paribasana téa mah éstuning bru di juru bro di panto ngalalayah di tengah imah! sawah satungtung deuleu, aprtement papencar dimamana! Pokona mah, bingung euy méakeun duit téh!!!éh ké..ké ari si Papih geus balik acan nya ti London? Da rarasaan mah poe ayeuna balikna the!Papih               : Assalamu’alaikum Wr. Wb.……..,mamih….mamih….! Papih geus mulang yeuh!! buruan ah, geura siapkeun cai panas ka si Zijach, keur papih mandi! maklum, AC di mobil ruksak yeuh!!Nyi Nendita        : Zijach…Zijach….!!Zijach                  : nya, Gan…..?Nyi Nendita        : éta pangnaheurkeun cai keur si Papih…..Zijach                  : mangga, Gan……!Nyi Nendita        : Pih, kumaha di London téh? bérés teu ténder jeung si Michael téh?Papih               : Nya atuh, sanés Papih ngaranna lamun teu suksés mah! malahan mah, tuan Michael memperpanjang deui kontrak kerja jeung urang, cenah Burger jéngkol nu diproduksi ku urang loba peminatna!Nyi Nendita        : Wah, alus atuh Pih! teu hanjakal mamih kawin jeung papih téh atuh….Zijach                  : gan itu caina parantos siap!!!Papih               : mih papih mandi heula nya,, eh jah sakalian pang cokotkeun anduk di lantai 7 make lift we nyokotnaZijach                  : mangga gan!!Miemoda              : Assalamu’alaikum Wr. Wb.…………., mamih…..3x. Miemoda tos mulang sakola yeuh..!Nyi Nendita        : Éh, anak mamih nu panggantengna tos mulang gening!! kumaha tadi di sakola téh?Miemoda              : Ih……mamih….!tadi Miemoda di lédék ku babaturan Miemoda, cenah sapatu Miemoda mah geus katinggaleun jaman….babaturan Miemoda ayeuna boga sapatu buatan Amerika.Nyi Nendita        : Aduh….., kurang ajar pisan éta barudak téh! geus tong sieun ké ku Mamih dipangmeulikeun sapatu buatan ti Cibaduyut tina kulit buaya. éh, ké heula kétang! apan korét téh pangkal kaya! can jebol mah moal pang meulikeun ku Mamih,paké heula wé nu éta! tuh si Papih geus mulang ti London!Miemoda              : Oh, Papih tos mulang ti London, mih? asyik….pasti nyandak oléh-oléh nu loba euy!!Miemoda              : Papih…….3x, meunang naon ti London téh? aya oléh-oléh teu keur Miemoda?Papih               : Ah…, di Londonna gé euweuh nanaon! sarua wé jeung di Indonésia, euwueuh nu anéh. Kalah wé hargana nu mararahal!Miemoda              : Jadi Papih mawa naon atuh?Papih               : Nya éta wé mawa jéngkol London sakarung.Miemoda              : Jéngkol deui….jéngkol deui! cenah wé jalma beunghar! ari dahar jeung jéngkol!Papih               : Éh, manéh tong ngomong kitu! mun euweuh jéngkol manéh moal bisa sakola.(Nyi Nendita nyampeurkeun).Nyi Nendita        : Aya naon ieu téh? gawé téh guntreng waé!Miemoda              : Mih, maenya jauh-jauh ka London gera! ari oléh-oléhna jéngkol deui, jéngkol deui!Nyi Nendita        : Eh, tong salah! jéngkol London téh ngeunah pisan…..! ké ku Mamih pang nyieunkeun semur jéngkol special rasa strawberi keur Miemoda.Miemoda              : Ah, mamih mah saruana jeung si papih!(si Miemoda ngaléos).Papih               : Eh, rék kamana deui? kakara datang langsung indit deui!Miemoda              : rék ulin ah ka babaturan!! lieur di imah waé!! bau jéngkol!!Papih               : Budak téh ulin wéh jeung ulin waé!! lain  ngabantuan kolot!Read more: http://www.teksdrama.com/2013/11/contoh-naskah-drama-sunda.html#ixzz3FXP6pOcC