--> -->

B. Daerah

Pertanyaan

Tolong buatin cerita pengalaman pribadi minimal 7baris pakai basa jawa ngoko alus . pliiiiiiiiiiiiiissssssssssss

1 Jawaban

  • Sugeng Enjing...Kulo (nama) (kelas) ajeng nyeritakaken pengalaman pribadi kulo, kala kulo kelas setunggal kulo pernah diwulang kaliyan Bu.(nama). Bu(nama) piyantunipun apik, kulo diajari itung-itungan lan nulis jawa. Kulo bungah banget amargi kulo saget bahasaa jawi. mbok bilih basa kulo kirang apik, dhateng Bu(nama) dibenerake. Kanca sak kelas kulo inggih sae-sae dhateng kulo. Saget diajak guyon lan mawerna-werna. *maaf yang kalo nggk sesuai.